Hebt u zich altijd al afgevraagd wat werkgeversaansprakelijkheid nu precies inhoudt? Ik zal u aan de hand van een recent voorbeeld uit de jurisprudentie daar meer duidelijkheid over verschaffen.

In de Nederlandse wetgeving is de werkgeversaansprakelijkheid geregeld in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek. Volgens dit artikel rust op de werkgever een zorgplicht om te zorgen voor een veilige werkplek voor zijn werknemers. Indien dit niet mogelijk is, moet hij maatregelen treffen of aanwijzingen geven om te voorkomen dat zijn werknemers schade lijden bij de uitoefening van hun werkzaamheden.

Voorbeeld

Een werknemer van een schoonmaakbedrijf moet op een dak (op 7 meter hoogte) schoonmaakwerkzaamheden verrichten. Hij valt door het dak omdat hij – per ongeluk – op een licht doorlatende golfplaat is gaan staan. Zijn werkgever had hem gewaarschuwd om nooit op deze platen te staan. De werkgever had zijn werknemer daarnaast vallijnen meegegeven. Maar omdat de vallijnen nergens aan vastgemaakt konden worden, had de werknemer deze niet gebruikt.

De werknemer heeft letsel opgelopen en stelt zijn werkgever in een deelgeschilprocedure aansprakelijk voor zijn schade.

De rechter oordeelt dat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan en dus aansprakelijk is. Volgens de rechter had de werkgever geen (verdere) voorzorgsmaatregelen getroffen die volgens de Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht waren. Op grond van dit besluit had de werkgever bijvoorbeeld een bordes, hekwerk, veilige stijger of werkvloer moeten aanbrengen.

Klik hier voor de uitspraak “werkgever aansprakelijk voor de val van werknemer”

Hebt u vragen over werkgeversaansprakelijkheid, neem contact met ons op: 085-401 73 57

mr. M. Mampel