Sociale Zekerheidsrecht

Perspectief Advocatuur kent de regels op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht. Stel, uw aanvraag voor een uitkering wordt geweigerd, of uw lopende uitkering wordt stopgezet of ingetrokken. Wat doet u als de uitkerende instantie – bijvoorbeeld het UWV – een dergelijke beslissing neemt? Perspectief Advocatuur helpt u bij het maken van bezwaar en zo nodig beroep en eventueel hoger beroep tegen een beslissing waar u het niet mee eens bent.

Ook voor de volgende onderwerpen kunt bij u Perspectief Advocatuur terecht:

  • Werkloosheidswet (WW)
  • Participatiewet (bijstand, PW)
  • Ziektewet (ZW)
  • AOW
  • Nabestaandenuitkering
  • Kinderbijslag
  • Studiefinanciering
  • PGB
  • WMO