Consumenten- & Contractenrecht

Als consument sluit u dagelijks overeenkomsten, maar staat uzelf hier niet bij stil. U mist vaak ook de ervaring van de wederpartij en dat is de reden dat u te maken kunt krijgen met het verspelen van uw recht als consument. In Nederland en in Europa geniet de consument wettelijke bescherming in velerlei opzichten. Perspectief Advocatuur kent deze wetgeving en kan u bijstaan in onderwerpen als algemene voorwaarden, garantie(bewijzen), gebreken, klachten, bescherming koop op afstand, vernietiging en ontbinding van koopcontracten.

 

Het contractenrecht, ofwel het verbintenissenrecht is het vrijelijk aangaan van overeenkomsten met andere partijen. Dit kunnen particulieren maar ook rechtspersonen betreffen. Perspectief Advocatuur kunt u inschakelen voor:

 

  • Nakoming vorderen
  • Opstellen of beoordelen van contracten
  • Opstellen van algemene voorwaarden of de geldigheid ervan toetsen
  • Vernietiging en ontbinding van contracten (zo nodig via een gerechtelijke procedure)