Letselschade Advocaat

Een ongeluk met letsel als gevolg is een nare ervaring, zowel op persoonlijk, sociaal, als op financieel gebied.
Zo komt na een ongeval veel op u af en moet u naast aandacht voor uw gezondheid ook uw rechten op juridisch gebied bewaken.
Niet alleen u, maar ook uw omgeving ondervindt de nadelige gevolgen. Perspectief Advocatuur adviseert en ontzorgt op juridisch vlak en biedt u de juiste
hulp om uw leven weer op de rails te krijgen. Perspectief Advocatuur is onafhankelijk en komt enkel voor de belangen van slachtoffers op.
In letselschade zaken treed ik landelijk op.

Tijdens een (voor u gratis) kennismakingsgesprek – eventueel bij u thuis – kan ik u uitvoerig informeren over allerlei zaken die bij letselschade
een rol kunnen spelen. Denk hier bijvoorbeeld aan uw rechten aangaande de schadevergoeding: materieel als immaterieel, ofwel smartengeld.
Onder materiele schade vallen een veelheid aan schadeposten zoals bijvoorbeeld verlies aan verdienvermogen (inkomensverlies),
kosten voor huishoudelijke hulp, verlies aan zelfwerkzaamheid, economische kwetsbaarheid, studievertraging of studieachterstand,
vervoerskosten, medische kosten, daggeldvergoeding ziekenhuisopname, kosten van rechtsbijstand, wettelijke rente enzovoort.

Namens u zal ik de aansprakelijke partij aanschrijven en vragen om erkenning van aansprakelijkheid voor uw schade.
In het geval de aansprakelijkheid niet wordt erkend, en ik mogelijkheden zie om te procederen, dan ga ik een gerechtelijke procedure
(bijvoorbeeld een deelgeschil of een dagvaardingsprocedure) niet uit de weg, maar span ik me voor u in om bij de rechter uw gelijk te halen.

In het geval u door het ongeval niet meer kunt werken, lijdt ook uw werkgever schade.
Naast het verhalen van uw als directe slachtoffer, kan ik ook de schade van uw werkgever verhalen op de wederpartij.

Perspectief Advocatuur kunt u benaderen als u als gevolg van een ongeval letsel hebt opgelopen bij een van de volgende situaties:

 • Aansprakelijkheid voor dieren
 • Arbeidsongevallen
 • Beroepsziekten
 • Deelgeschil
 • Gebrekkige zaken (zoals oneven wegen of paden en gladde vloeren)
 • Geweldsmisdrijven (zedenmisdrijven, mishandeling, huiselijk geweld of pesten)
 • Internationaal (ski-ongevallen of verkeersongevallen in het buitenland)
 • Letselschade bij zelfstandige ondernemer
 • Medische fouten
 • Medisch tuchtrecht
 • Ondeugdelijke medische producten
 • Overlijdensschade (schadevergoeding voor nabestaanden)
 • Productaansprakelijkheid
 • Second opinion
 • Shockschade
 • Smartengeld
 • Sport en spel
 • Verkeersongevallen / -ongelukken
 • Zorgplicht van scholen

Zoekt u of iemand uit uw directe omgeving hulp bij een letselschadezaak, of hebt u vragen hierover?
Neem dan gerust en vrijblijvend contact met mij op.