Jaarlijks worden vele sportevenementen georganiseerd waarbij in een buitengebied de deelnemers over een parcours hindernissen (obstakels) moeten nemen. De deelnemers komen onderweg bijvoorbeeld meters hoge glijbanen tegen. Recent is bij een ongeval in Venlo een deelneemster na het afglijden van een dergelijke glijbaan overleden, klik hier voor het nieuwsbericht daaromtrent.

De vraag die velen zich stellen, is wanneer een organisator van een sportevenement aansprakelijk te houden is voor de schade die een deelnemer oploopt? Het antwoord daarop is niet eenduidig. Het uitgangspunt is in ieder geval dat de deelnemers van het evenement erop mogen rekenen dat de organisatie de ‘nodige’ veiligheidsmaatregelen treft ter voorkoming van schade. Hoe ver de organisator daarin moet gaan, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zo mag je bijvoorbeeld meer veiligheidsmaatregelen verwachten van de organisatie van een risicovol evenement, zoals een obstacle run, dan van de organisatie van een schaaktoernooi. In de bestaande jurisprudentie zijn in verschillende zaken verschillende uitkomsten te vinden.

Organisatoren laten vaak de deelnemers een overeenkomst tekenen, waarin wordt bepaald dat de organisator niet aansprakelijk is voor ongevallen. Een dergelijke bepaling heet een ‘exoneratiebeding’.

In beginsel staat het een organisator vrij om dit in haar overeenkomst te bepalen. Een dergelijk beding kan echter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar zijn. Uiteindelijk hangt het allemaal weer af van de omstandigheden van het geval.

Perspectief Advocatuur is gespecialiseerd in dergelijke aansprakelijkheidsvraagstukken. Wij helpen u daarom graag als u door een ongeval letsel hebt opgelopen. Wil je meer informatie over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact met ons op: telefonisch: 085-4017357 of per e-mail: info@perspectiefadvocatuur.nl