Samenwerking

In sommige gevallen zal Perspectief Advocatuur een beroep doen op externe deskundigen om uw belangen te kunnen waarborgen. Denk aan medische adviseurs, verzekeringsgeneeskundigen, schade-experts enzovoorts. In alle gevallen wordt u vooraf hierover geïnformeerd en worden duidelijke afspraken met u gemaakt omtrent de kosten van deze externe adviseurs.