mr. Masis Mampel, advocaat

mr. M. Mampel heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hier ontwikkelde hij een sterke voorliefde voor het aansprakelijkheids-, verzekerings- en letselschaderecht. In 2011 studeerde hij af in de afstudeerrichting Aansprakelijkheid- en Verzekeringsrecht.

Daarnaast heb heeft hij ook een studiejaar in Groot Brittannië doorgebracht. Hier heeft hij Europees- en Internationaalrechtelijke vakken gevolgd aan de University of Glasgow. Tijdens zijn studie heeft mr. M. Mampel stages gelopen bij Dirkzwager advocaten en notarissen in Arnhem en bij Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten in Nijmegen. Hierdoor is zijn belangstelling in de advocatuur vergroot. Na zijn studie is hij als advocaat in loondienst getreden bij laatstgenoemd kantoor. Hier heeft hij jarenlang met veel plezier gewerkt en ervaring opgedaan in het adviseren en het procederen in velerlei zaken, op verschillende rechtsgebieden.

Vanaf medio 2015 heeft mr. M. Mampel (tijdelijk) bij Stichting Achmea Rechtsbijstand gewerkt. Vervolgens heeft hij in 2016 een jaar bij Ottenschot letselschade Specialisten B.V. te Almelo gewerkt.

Aangezien de liefde voor de advocatuur altijd aanwezig is gebleven, heeft mr. M. Mampel in januari 2017 Perspectief Advocatuur opgericht. Als advocaat kan hij ook in gerechtelijke procedures optreden voor de belangen van zijn cliënten.

mr. M. Mampel over het recht:

“Het recht beschouw ik als een instrument om tot gerechtvaardigdheid te kunnen komen. Door dit instrument op de juiste wijze aan te wenden, wordt het optimale resultaat voor cliënten behaald. Uit dit alles haal ik mijn voldoening en drive om altijd voor mijn cliënten klaar te staan.”

Voor meer informatie over mr. Masis Mampel kunt u uiteraard telefonisch contact met hem opnemen: 085-4017357 of zijn linkedin-profiel bezoeken.

mr. Masis Mampel