Het kantoor

mr. Masis Mampel
mr. Masis MampelAdvocaat
Ik heb Nederlands Recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hier ontwikkelde ik een sterke voorliefde voor het aansprakelijkheids-, verzekerings- en letselschaderecht. In 2011 studeerde ik af in de afstudeerrichting Aansprakelijkheid- en Verzekeringsrecht.

Daarnaast heb ik ook een studiejaar in Groot Brittannië doorgebracht, alwaar ik Europees- en Internationaalrechtelijke vakken heb gevolgd aan de University of Glasgow. Mijn belangstelling in de advocatuur is vergroot door de stages die ik tijdens mijn studie heb gelopen bij Dirkzwager advocaten en notarissen in Arnhem en bij Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten in Nijmegen. Na mijn studie ben ik – eerst als juridisch medewerker en vervolgens als advocaat – in loondienst getreden bij laatstgenoemd kantoor. Hier heb ik gedurende vier jaren met veel plezier gewerkt en ervaring opgedaan in het adviseren en het procederen in velerlei zaken, op verschillende rechtsgebieden.

Vanaf medio 2015 heb ik (tijdelijk) bij Stichting Achmea Rechtsbijstand gewerkt, om vervolgens begin 2016 bij Ottenschot letselschade Specialisten B.V. te Almelo in dienst te treden.

Aangezien de liefde voor de advocatuur altijd aanwezig is gebleven, heb ik in januari 2017 Perspectief Advocatuur opgericht. Als advocaat kan ik vanuit mijn kantoor ook in gerechtelijke procedures optreden voor de belangen van mijn cliënten.

Het recht beschouw ik als een instrument om tot gerechtvaardigdheid te kunnen komen. Door dit instrument op de juiste wijze aan te wenden, wordt het optimale resultaat voor cliënten behaald. Uit dit alles haal ik mijn voldoeding en drive om altijd voor mijn cliënten klaar te staan.